Last update: 01/06/13                                                                     Mail de webmaster

WZC HERDERSHOVE

Oude Oostendse Steenweg 95
8000 Brugge

Woon- en Zorgcentrum
HERDERSHOVE

Welkom op de website!

De animatie haalde met hun verkoop van
pompoensoep
200 euro op ten voordele van
11-11-11.

Wij organiseren in Herdershove een inzameling
van voedsel in blik, zomerkleren en –schoenen, knuffels en dekens ten voordele van de Filipijnen.

Volg ons vanaf nu ook via de blog.

Herdershove is een christelijk geïnspireerde
instelling. Haar engagement heeft een
evangelische basis: "De Heer is mijn Herder".

"Herderen" betekent voor ons:

  • zorgend nabij zijn met eerbied voor het unieke van elk menselijk leven en sterven.
  • aandacht hebben, alert en waakzaam zijn voor wat mensen in hun zelfbepaling nodig hebben.
  • liefdevol steun en vertrouwen geven.
  • attentvol verwijzen voor datgene wat de mens en zijn mens-zijn overstijgt.

Ik wens u veel surfplezier!

Van Hoorebeke Françoise
Directie