Last update: 09/09/14                                                                     Mail de webmaster

WZC HERDERSHOVE

Oude Oostendse Steenweg 95
8000 Brugge

Woon- en Zorgcentrum
HERDERSHOVE

Welkom op de website!

Volg ons vanaf nu ook via de blog.

Herdershove is een christelijk geïnspireerde
instelling. Haar engagement heeft een
evangelische basis: "De Heer is mijn Herder".

"Herderen" betekent voor ons:

  • zorgend nabij zijn met eerbied voor het unieke van elk menselijk leven en sterven.
  • aandacht hebben, alert en waakzaam zijn voor wat mensen in hun zelfbepaling nodig hebben.
  • liefdevol steun en vertrouwen geven.
  • attentvol verwijzen voor datgene wat de mens en zijn mens-zijn overstijgt.

Ik wens u veel surfplezier!

Van Hoorebeke Françoise
Directie